Thời gian dấu mưa Mục thư

Thời gian dấu mưa.

        

Au: Eunmin

Thể loại: đam mỹ, hiện đại 1×1, cường cường.

Chính: Rywol – Ryung

 

10995597_1609925532576185_2320175353492585662_n